AFP nagahatag proteksyon sa mga minahan

AFP nagahatag proteksyon sa mga minahan


Abril 30, 2021


Reference:
Andrea Guerrero
Spokesperson
Armando Sumayang Jr Command-New People’s Army
Southwest Negros Guerilla Front

Matapos maaprubahan sa National ang Mining Application, nagdinaguso ang mga korporasyon sang minahan sa Southwest-Negros para sa pag-operate. Kaangut sini, ang rebolusyonaryo nga gobyerno hugot nga nagadumili sa rason nga nagaguba ini sang kinaiyahan nga naga-apekto sa pangabuhian sang pumuluyo kay ang mga taget nga duta nga minahon amu ang mga uma sang pumuluyo.

Tunga-tunga sang tuig 2020, duha ka kompanya sang mina ng nagsugod na sa pag-operar ang ginpa-untat kag ginpahalin sang NPA sa Southwest tungod nga luwas sa polisisya nga nagadumili, madamo na sang pumuluyo ang nagareklamo sa epekto sini nga mawad-an sila sang duta nga ulumhan, ang tubig sa kasapaan kag kasubaan ang naglubog kag indi na magamit. Nagdulot ini sang daku nga perwisyo sa pumuluyo wala pa labot sa kemikal nga ila gamiton nga maka-apekto sa ikaayong lawas.

Daku ang papel sang AFP sa pagpatuman sang mina sa target nga mga lugar. Sila ang nagapaseguro sa pagpasulod sang mga korporasyon sang minahan paagi sa sige-sige nga operasyon militar. Kon may magpamatuk nga pumuluyo sa pagmina, ila ginapahog kag ginapilit nga magpasugot. Ginapapirma sa papel nga wala man gani na klaro kon ano ang kaundan sang ginpirmahan.

Daku man ang reaksyon sang militar sa presensya sang NPA sa Southwest nga nagapangapin sa interes sang pumuluyo. Gani, todo-larga ang ila operasyon militar. Nagapunsok ang madamo nga tropa militar nga nagalabugay sa lugar para wasakon ang BHB. Kabahin sang ila ginahimo ang pagpanginto sa pumuluyo paagi sa pagpa-ako sang kon ano nga katungdanan kag ipagwa nga mga surrenderee kay kuno buligan sa pangabuhian. Pero mas dako ang makwarta sang militar kaysa natungdan nga gina-alegar nga surrenderee.

May mga pamatan-on nga nangayaw sang trabaho sa iban nga lugar ang ginpapuli gid sang mga militar para ipa-atubang gid sa ila. Pagpugong sa mga tawo sa pagkadto sa ila nga uma labi na kon may hitabo nga engkwentro nga ang mga pumuluyo ang ginabalikan, ginakastigo, ginapahog kag ginapatay. Pagpaandam nga kon mabal-an nga nagasuporta sa NPA, ila nga patyon.

Tuman ang mga paglapas sa tawhanon nga kinamatarung ang nahimo sang AFP. Nakatuga ini sang daku nga kakugmat kag kahangawa sa wala kaseguruhan sa ila kabuhi kag pangabuhian, amu nga wala sila nagakilala sa AFP/PNP nga ila soldado bangud sa aktwal wala ini nagapangapin sa ila. Sa baylo, amu pa ang nagapahug, naga-into sa ila para pangwartahan kag nagapatay sa ila.

May mga gobyerno lokal, ahensya sang gobyerno kag AFP nga kakunsabo sa pagpatuman sang mina sa ila mga Area of Responsibility (AOR). Wala sang dangpan ang pumuluyo sa ila nga problema, kay ang AFP nga ginasiling kuno nga soldado sang Pilipinas ang indi para sa interes sang pumuluyo kundi tagpangapin sa interes ni Duterte kag sang nagahari nga sahi rason nga nagadangop sila sa NPA kag ginakilala ini nga amo ang matuod nga soldado sang pumuluyo nga nagapangapin sa ila nga interes, tagpangapin sang ila nga kabuhi kag pangabuhian. ###

Pamatukan ang mina!
Itib-ong kag pangapinan ang interes sang malapad nga pumuluyo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s